درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 10 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● صاعقه


پر می گويد ولی پر نمی گويد.

خطوطِ اتصالِ ملائک، گاهِ صاعقه مشغول است.

زمين چرا پز مي‌دهد كه خورشيد در ماه مي‌درخشد؟

به لطف مخالفتِ ديگران، چيزي مي‌شويم؛ اگر قابل مخالفت باشيم.

خودرأي آنقدر خوانده‌ كه بداند تا اول شخص مفرد بيشتر كاربرد ندارد.