درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 13 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● چاك


كُتُبِ قطور، پرخوردانش ترند؟

چه كنيم اگر فردا كه آمد، ديروزهاهم نبود؟

چاكی كه بايد به آن زد، كجای شلوار است؟

معيارهاي روز، احتمالاً ديروز به ما خواهد ‌رسيد.

تا سه بشمار؛ چيزی اتفاق می‌افتد؛ نيفتاد، باز بشمار!... اعداد بی‌نهايت‌اند.