درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 14 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● پند


گران است نشنيدن پندِ رايگان!

اگر من بودی؛ تازه دو من بودي!

سؤال‌های بزرگ جوابی کوچک دارد: چرا؟... بی‌چرا!

کينه‌ی کور، پُتکِ آهنگر را به جان چکش مسگرها می‌اندازد.

وجدان‌ِ خواب، خوابِ زنگ‌های بيدارباش را سنگين‌تر می‌كند.