درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 15 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● سركه


حق با ماست تا حق با ماست.

توبه‌ی بی‌گناه خود را شكست.

ابرها عقده‌ی چه‌شكلی‌شدن ندارند.

در معبدِ گل، آب و ‌آفتاب پرستيده می‌شود.

از انگور تا شراب يك لحظه غفلتِ سركه است.