درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 16 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● حلزون


دستِ سبز مداد را هم می‌روياند.

حلزون با هر خانه تكانی می‌ميرد.

ميز اختراع شد تا دست‌ها ستون سر باشند.

مدير متفرعن به خودش وقت ملاقات نمی‌دهد.

گلخانه خانه‌ی گل نيست، چشمخانه خانه‌ی اوست.