درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 17 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● فندك


پاها پابه‌پا پای هم‌آند.

دولت‌ِ آرزوساز، آرزوست.

هر عمودی افقی استراحت نمی‌كند.

فندك آدابِ كبريت را رعايت نمی‌كند.

چه‌قدر حوصله‌ سر ‌می‌رفت؛ اگر دست‌ها اهل تولد نبودند.