درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 18 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● پناه


فقر پيشرفت خوبی دارد.

بالاخره جهان لنگر می‌اندازد يا بپريم بالا؟

انتظارِ عمری دراز ندارم؛ ته دنيا را ببينم كافی است.

مرد پناه است، زن پناهنده؛ پس چرا پناه می‌برد پناه بر پناهنده؟

بی‌وصيت مردن مثل ندادن آدرس چراغ به ساكنان تاريكی است.