درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 21 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● نفرت


ريا منع و مانع را در روشنی، دور می‌زند.

انزواي تخميری همان ادای عشق است.

گاه بازيگر به جاي بازي لج ‌بازی می‌كند.

گِل داری؛ مختاری ديوار بسازی يا ديوارتر.

نفرت، نفرت دارد از عشق به سبب اين همه شعر كه در مجيزِ او گفتند.