درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 23 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● ترس


می‌ترسم روزی نترسم.

خام بدم، پخته شدم، خورده شدم!

اگر همه خوب باشند، من كجا برود؟

موج خسته پشتِ مُرده‌ماهی‌ نفس چاق می‌كند.

شبه‌ِخاطره نويسی يعنی نقل آنچه بايد بود نه آنچه بود.