درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 24 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● نسبت


بی‌پنجرگی، تنهايی است.

بگو!... بعد از سكوتِ هيچ‌كس!

ما حمّال سبكْ‌سنگينی‌های آينده‌ايم.

چراغ سوسوزن، تعبير خوابِ ستاره نيست.

شبنم و شب‌بو و شب‌پره چه نسبتِ تاريكي با هم ندارند؟