درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 25 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● ترنّم


بی‌حصار است حريمِ حرص‌ِ حريص.

می‌رقصد ميخ كج شده با ترنّمِ چكش.

سگِ ترس علاقه‌ای به دل و جگر ندارد.

نور ورشکسته تاريکْ در ‌روشنی حراج می‌كند.

در كودكی چشم می‌بستيم تا ديگران را نبينيم؛ در بزرگی، تا نبينندمان!