درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 27 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● ربط


زمانی در مکان نبوديم، حالا در زمان.

فراموش كرد گفته بود فراموشم نمي‌كند.

آزادي مشروط قفس را به باغ شايد می‌بَرَد.

چقدر بی‌ربطی‌ خود را به ما ربط پیدا می کنند.

در بيماري منطق، ميكروبِ شايعه مشروع است.