درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 30 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● كودكي


افراط در تعادل، افراط در افراط است.

در كوتاهی، بلندی مجبور به كوتاهی است.

كودكی يعنی دركِ لذتِ فاصله سنگ تا گنجشك.

حرف‌هاي ناگفته پس از وداع سلام می‌كند به ذهن.

تكرار ما در ديگران بد نيست، تكرار ديگران در ما بد است.