درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 2 اردیبهشت 1387
موضوع: براده‌ها
● نفرين


بس دور از هم است رؤياهاي دو نزديك!

فتنه‌ياب، نيافت خود را زير كاسه‌‌ی زير نيم كاسه.

چشمِ عناد گفت: آينه‌اي نيست؛ در انعكاس ذهن كور.

حالا كه كسی نيست نجاتش دهيم، خود را نجات دهيم.

مدينه‌ی فاضله احتمالاً بر ديوارْغارنوشت‌های بعدِ بعيد نقش می‌شود.