درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 3 اردیبهشت 1387
موضوع: براده‌ها
● ستون


شعر ناب راهنماي فطرت، بود.

در جستجوی گوری برای زندگی بود.

قرن‌هاست دنبال لحظه‌ای مطمئن‌ايم.

به ستونی سنگی تکيه داده‌ام؛ انگار او خوشبخت‌تر است!

الهه‌ی مرگ با كيمياگری‌ آب حيات را به آب فراموشی تبديل می‌کند.