درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 16 اردیبهشت 1387
موضوع: براده‌ها
● من


خودخواهی را حق خود می‌داند خودخواه.

مقتول‌ِ خاطره‌است، سياه‌انديش‌ِ بي‌خاطره.

تحويلدارِ بانكِ آخرت موجودی‌ همه را بی‌رسيد می‌گيرد.

من‌های من، در من چه نبردی دارند برای خودنمايی من!

فلسفه خودروی كاملي است كه درجا سرنشينانش را به قلمروِ ماقبلِ بعد می‌برد.