درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 21 اردیبهشت 1387
موضوع: براده‌ها
● قرمز


بالا در عمق ماست؛ بيا استخراج شويم!

از ميان خدا و شيطان، من‌ها انتخاب شد.

لحظه‌ها پاورچين عبور می‌كنند از كنار ساعتِ خواب.

در وانفسای زردی، اخلاق‌ِ سبز، خطِ قرمزِ قلمِ سفيد است.

با مَلِكِ مرگ به تفاهم رسيديم؛ قرار شد بی‌مهاباخبر بيايد!