درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387
موضوع: براده‌ها
● عقربه


لابد بی‌دست جان از كف نمی‌دهد.

شب تا شب است، اميدی به نور نيست.

حتی سنگ نوشته‌های قبورِ تازه بوی كهنگی دارد.

اشكِ تحقير جوهر از مژگان شكسته‌ی قلم مي‌چكد.

اگر عقربه‌‌ها برگشت؛ يا ساعت ناكوك است يا در آينه، خودزمان‌برعكس‌نمايی می‌كند.