درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 4 مرداد 1387
موضوع: براده‌ها
● متهم


محال است ساکت کرد؛ آنکه حرفی برای گفتن ندارد.

انگشت اتهام بالاخره متهمی پيدا می کند.

دماغ تصويرِ در آينه، بيشتر می خارد.

چه بی حال است، آينده قابل پيش بينی!