درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 14 دی 1387
موضوع: براده‌ها
● سنگ


سنگين باش؛ سنگ ها روزی ما بوده‌اند.