درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 25 فروردین 1388
موضوع: براده‌ها
● معامله


با گل‌ها معامله داريم؛ طراوت در مقابل نگاه.