درباره حسين پاکدل  
 
 
خبر


آرشیو ماهانه
آرشیو موضوعی
جستجو
استفاده از مطالب و محتویات این سایت، بدون اجازه نویسنده، مجاز نیست.
طراحی توسط گردون
 
 
 
شنبه 10 مرداد 1383
● "عادت می کنيم" نگوئيم!

" عادت می کنيم " کتاب تازه به بازار آمده " خانم زويا پيرزاد" را با لذت خواندم. ياد " آلن رپ گريه" افتادم و پرداخت استادانه و جذابش از جزئيات هستی در کتاب" هزارتو". در رمان متوسط عادت می کنيم، قلم حساس و نرم زويا پيرزاد، با نثری دقيق و حساب شده، تمايل به تصويرسازی و تدوين سينمائی دارد. گرچه در اين اثر، نويسنده با هوشمندی، روابط حاکم بر آدم های امروز ايران را روايت می کند، اما احساس می شود به شدت سعی در نگفتن همه چيز دارد، بدون آنکه عمدی در اين کار داشته باشد. عادت می کنيم با مختصر تفاوتی، کپی فصل آخر کتاب جسارت آميز" سهم من" است با پرداختی استادانه تر. عادت می کنيم بلافاصله تمام می شود. کتابی نيست که وقتی خواندی به تو چيزی بيفزايد يا برايت دغدغه فکری ايجاد کند. حتی ميل و رغبت نمی کنی يک بار ديگر آنرا بخوانی.